Zhan Zhuang Chi Kung is ontwikkeld door de beroemde beoefenaar van de krijgskunsten Meester Wang Xiang-Zhai (1885-1963). Het is de basis van Da Chen Chuan ('the great accomplishment'), een compleet systeem voor fysieke en mentale ontwikkeling.
Door te 'staan als een boom' worden
fysieke en mentale kracht, stabiliteit, bewustzijn en reactievermogen getraind, de basis van veel trainingssystemen.

Hij had een aantal leerlingen, waaronder Professor Yu Yong-Nian (1920 - 2013), foto onder. Als medicus introduceerde hij in de vijftiger jaren de Zhan Zhuang Chi Kung in Chinese ziekenhuizen. Profesor Yu haalde Zhan Zhuang uit de sfeer van de martiale kunsten en maakte het geschikt voor gebruik voor gezondheid en revalidatie. Eén van zijn leerlingen was meester Mr. Lam Kam Chuen. Hij introduceerde Zhan Zhuang in het westen en schreef een aantal boeken, zoals The Way of Energy, The Way of Healing, The Way of Power, Everyday Chi Kung en Walking Chi Kung (zie Boeken en video's).

Een andere bekende leerling die les geeft in deze stijl is Ole Eskildsen in Denemarken.

De naam van het hele trainingssysteem is Da Cheng Chuan (ook bekend als Yiquan). Over de jaren heen wordt het grootste deel van de trainingstijd besteed aan Zhan Zhuang Chi Kung, ter versterking van de interne lichaamsstructuur. Hierin vormen de staande houdingen de hoofdmoot, afgewisseld met zittende en soms liggende houdingen. Dit is de basis voor de andere zes onderdelen van de training. De  training is niet lineair, van A naar Z, opgebouwd, maar cyclisch. Elk trainingsonderdeel komt op den duur weer aan bod, maar iedere volgende keer met meer verdieping. Binnen dit trainingssysteem zijn er meer intern gerichte ('zachtere') en de meer externe gerichte ('hardere') benaderingen.

De zeven onderdelen van Da Cheng Chuan zijn:

Zhan Zhuang Chi Kung. De beoefening van omschreven staande, zittende en liggende houdingen ter versterking van de interne lichaamsstructuur. ook binnen deze stijl
Shi Li. Letterlijk 'testen van kracht'. Het door middel van langzame beweging van het bovenlichaam testen van de herwonnen interne structuur.
Zhou Bu. Looptraining, de equivalent van Shi Li, maar nu voor de benen. Balans en stabiliteit kunnen ook tijdens iedere loopbeweging bewaard blijven.
Fa Jing of Fa Li. Letterlijk 'explosie kracht'. Oorspronkelijk een belangrijk onderdeel van de martiale training, nu technieken ter verbetering van lichaamscontrole en reactievermogen.
Tui Shou. Letterlijk 'push hands' of 'circling hands'. Partneroefeningen om te testen hoe met druk en stress om te gaan.
Shi Zhan. De martiale toepassingen van al het bovenstaande.
Jian Wu. Het je eigen maken van alle trainingsonderdelen, zodat ze een tweede natuur worden.
prof yu

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten